vrijdag 31 juli 2009

Artikel uit "de Pers"

.


Supergeleiding door snaartheorie

Gepubliceerd: woensdag 1 juli 2009 23:16

Leidse natuurkundigen verklaren het vreemde collectieve gedrag van elektronen vanuit de snaartheorie.

Supergeleiding, het geheimzinnige ‘wegvallen’ van de elektrische weerstand bij extreem lage temperaturen, is wellicht te verklaren door middel van de meest extreme natuurkundige theorie: de snaartheorie. Dat constateren de Leidse natuurkundigen Mihailo Cubrovic, Koenraad Schalm en Jan Zaanen in het vakblad Science.

Supergeleiding ontstaat doordat grote aantallen elektronen in een vaste stof zich als een collectief ‘kwantumkritisch’ gaan gedragen. Ze gehoorzamen niet langer aan de gewone kwantummechanica maar aan andere, volstrekt duistere wetten. De onderzoekers tonen dat hun gedrag verklaarbaar is vanuit de snaartheorie. Berekeningen laten zien dat de elektronen zich buiten de kwantummechanische ruimtetijd bevinden, in een eigen, ‘gekromde’ ruimtetijd.

Een opmerkelijke conclusie, want de snaartheorie is opgesteld om de structuur en het gedrag van vooral exotische elementaire deeltjes te verklaren, op een schaal die onnoemelijk veel kleiner is dan die waarop zich supergeleiding afspeelt. Als hun berekeningen standhouden, is daarmee aangetoond dat de snaartheorie effecten heeft in onze zichtbare wereld – en hiermee komt de zo lang gezochte verklaring voor supergeleiding ook een stuk dichterbij.

... zouden ze dan toch bestaan.. die snaren?ik heb het over deze snaren:

strings 1-6

strings 2-6

strings 3-6

strings 4-6

strings 5-6

strings 6-6

.

1 opmerking: